Naujos galimybės

2015-09-24, Klaipėda

„Naujos galimybės UAB "Baltijos pervežimai" eksportui į užsienio rinkas“

UAB „Baltijos pervežimai“ įgyvendino projektą „Naujos eksporto rinkos – naujos galimybės", dalyvaujant tarptautinėse parodose 2014-2015 metais“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-238), kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.

Projekto tikslas – Didinti UAB „Baltijos pervežimai“ pardavimus užsienio rinkose, dalyvaujant tarptautinėse parodose.

-Dalyvavimas tarptautinėse parodose įmonei suteikė naujų komunikacijos tinklų, naujas galimybes plėsti rinką, taip pat pavyko užmegzti vertingų kontaktų ne tik su naujais klientais, bet ir partneriais, kas padės plėstis į užsienio rinkas, - teigia įmonės generalinis direktorius Arūnas Jankauskas. Projekto įgyvendinimo metu įmonės teikiamos paslaugos buvo pristatytos tarptautinėse parodose: parodoje „Metal-expo 2014“ praėjusių metų lapkričio 11-14 d., “World Food Moscow" rugsėjo 14-17 d. „Transit-Trans Kazakhstan 2015“ rugsėjo 16 – 18 d.

UAB „Baltijos pervežimai“ siekis – tapti viena stipriausių įmonių, dirbančių logistikos srityje. Siekiama nuolat plėstis ir tobulinti teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į pasaulio tendencijas ir inovacijas, pelnyti pasitikėjimą tarp verslo partnerių ir tarp investitorių. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės eksporto apimčių didinimo užsienio rinkose, įmonės žinomumo bei konkurencingumo didėjimo bei naujų verslo partnerių ilgalaikių santykių kūrimo.